ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง …

Read moreประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช

ประกาศองค์การบริหารส่วงตำบลบางพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง …

Read moreประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช

จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บางพระ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง …

Read moreจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บางพระ

จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สว่างสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง …

Read moreจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สว่างสุข

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โครงการก่อสร้างปรับปร …

Read moreโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6