ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉข.๘๐.๐๐๒ ถนนสว่างสุขอุทิศ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพระ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมคร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)….อ่านต่อ