ประกาศแผนจัดหาพัสดุ049

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

……………………………………………………………………………อ่านต่อ