ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง048

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

……………………………………………………………………….อ่านต่อ