โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ๑หมู่ที่6