ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 อ่านต่อ...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562....อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560…อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561....อ่านต่อ