ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางพระ  อ่านต่อ ....

การจัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภททรัพย์สิน อ่านต่อ.....

จดหมายข่าว  อ่านต่อ.....

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน  อ่านต่อ.....

ประกาศเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  อ่านต่อ .....

ประกาศเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 อ่านต่อ .....