• Home Slide

การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางพระ

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางพระ  อ่านต่อ ....

การจัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภททรัพย์สิน

การจัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภททรัพย์สิน อ่านต่อ.....

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  อ่านต่อ .....

ประกาศเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 อ่านต่อ .....

  • 1
  • 2