ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  ครั้งที่ 2  อ่านต่อ...

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนบางเสา  ซอย 1 เชื่อมถนนบางเสาซอย 5 หมู่ที่ 1  อ่านต่อ.....

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองตาหมอคง (ช่วงปลาย) ตั้งแต่อู่ซ่อมรถถึงบ้านนายสมควร - เถื่อนวิลัยหมูที่ 7  อ่านต่อ .........

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  อ่านต่อ......

ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ 6  อ่านต่อ....

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  ซอยยายจำปี  หมู่ที่ 6  อ่านต่อ...........