• Home Slide

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

55 หมู่ที่6 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000