• Home Slide

กิจกรรม/โครงการ

NEW

โครงการพัฒนาสตรี

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2561 ...News1รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
NEW

วันเด็กแห่งชาติ 2018

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ณ บริเวณวัดบางปรงธรรมโชติการาม หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ ...New2รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

พัฒนาสถานที่ทำการ

พัฒนาสถานที่ทำการ อบต.บางพระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561 ...News4รายละเอียดเพิ่มเติม >>>