จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สว่างสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปุรงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉข.ถ ๘๐-๐๐๒ ถนนสว่างสุขอุทิศ หู่มที่ ๑๐ ตำบลบางพระ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…อ่านต่อ