โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่10

 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง048

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

……………………………………………………………………….อ่านต่อ